Nyhed

Radikale: Øget elforbrug til varme gavner klima

23. september 2016

Radikale Venstre vil i sit finanslovsforslag afsætte 200 mio. kr. til, at overskudsvarme fra blandt andet Apples datacenter i Viborg kan bruges til fjernvarme. Det er positivt med politisk fokus på, at et øget elforbrug kan være løftestang i en fortsat grøn omstilling, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Læs mere
Nyhed

Mindre rolle til brint udfordrer energiscenarier

23. september 2016

Brint har af mange været fremført som central energibærer i fremtidens energisystem. Resultaterne af et EUDP-forskningsprojekt med involvering af Dansk Energis analyseenhed peger på, at brints gennembrud ikke er lige om hjørnet. Det bør give anledning til, at vi revurderer energiscenarier, siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi.

Læs mere
Nyhed

Elbranchens erfaring: Frygt ikke forsyningsstrategien

23. september 2016

Regeringens forslag til en forsyningsstrategi og den afledte debat vækker minder hos Dansk Energi. Der er både gode og dårlige erfaringer at dele. Den gode er, at mange bekymringer viste sig ubegrundede, da elsektoren først blev liberaliseret. Men reguleringen ikke er perfekt – og der er god grund til at øge fokus på gode dynamikker frem for tal for at få effektiviseringer i hus i en ny regulering.

Læs mere
NyhedEl og Teknik

Fokus på PSO-løsning får ros fra Dansk Energi

22. september 2016

Socialdemokraternes oplæg til forhandlinger om Danmarks økonomi, frem mod 2025, indeholder på energiområdet et fornuftigt fokus på fjernelse af PSO’en og midler til energiforskning. Begge elementer er afgørende for Danmarks fremtidige vækst og velstand.

Læs mere
Nyhed

Klimarådet bør tænde for det lange lys

21. september 2016

Imens industrien jubler over regeringens forslag om at fjerne PSO-afgiften fra elregningen, siger Klimarådet, at en øget CO2-udledning vil gå ud over de danske klimamålsætninger. Men Klimarådets tunnelsyn og kortsigtede meldinger gavner ikke klimaet, mener Dansk Energi.

Læs mere
 

25okt

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Det er på én gang spændende og udfordrende at være bestyrelsesmedlem. Ethvert bestyrelsesmedlem har ansvar for, hvad selskabet gør og kan blive stillet til ansvar, hvis der er problemer. Det er derfor vigtigt, at alle bestyrelsens medlemmer kender deres pligter og bidrager aktivt til bestyrelsens arbejde og løsningen af den fælles opgave.

Læs mere