Grøn energi sender ekstraregning mod vest

24. februar 2017

NOE Net, Thy-Mors Energi Elnet og RAH Net huser det meste af Danmarks landmøllekapacitet og under ti procent af Danmarks elkunder. Tilslutning af vindmøller og solcelleparker betales af alle forbrugere, men en del af net-tabet og al drift og vedligeholdelse betales lokalt.

Læs mere
FibernetFiber på landet

Eftersøgning af årets digitale landsby er i gang

24. februar 2017

Landdistrikternes Fællesråd har skudt gang i jagten på ”Årets Landsby” og her i 2017 er temaet ”Den Digitale Landsby”, hvor både ildsjæle og adgang til digital infrastruktur spiller centrale roller.

Læs mere
 

Forsyningssektor forventer flere multifusioner

23. februar 2017

Et overvejende flertal af beslutningstagere i forsyningssektoren på vand-, varme og affaldssiden forventer yderligere konsolidering i de kommende fem år, viser en ny Ernst & Young-undersøgelse. Samtidig ses fusioner på tværs af forsyningsarter som sandsynlige – og det bør give anledning til at have bredere politisk fokus end konsolidering inden for én forsyningsart, mener Dansk Energi.

Læs mere
Nyhed

Teknologier skal konkurrere med måde

23. februar 2017

Energiteknologier skal konkurrere mere mod hinanden end i dag, men både mangfoldighed og forsyningssikkerhed skal tænkes med ind i et nyt støttesystem, lyder det fra partier i begge sider af Folketinget.

Læs mere
Energiselskaber

Energibranchen har fokus på fairplay

22. februar 2017

Monopolstatus forpligter. Derfor har landets elnetselskaber konstant fokus på at sikre en lige spillebane for alle spillere på elmarkedet. Dansk Energi oplever, at selskaberne gør deres til, at elnetselskabets hjælp og vejledning til netbrugerne er uvildig og adskilt fra service til elkunder på detail- og engrosmarkedet.

Læs mere