Udfører du drift og vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med transformerstationer, får du på dette kursus en orientering om transformerens grundlæggende virkemåde og konstruktion - herunder omsætningsforholdets og koblingscifferets betydning ved paralleldrift.

Læs mere

sep okt nov dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug
3

På kurset bliver du undervist i valg af linjebeskyttelse på 10-20 kV-niveau, beskyttelse af distributionstransformer og valg af overstrømsbeskyttelse på lavspændingssiden.

Læs mere

sep okt nov dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug
5

Kurset er til dig, der løser opgaver i relation til Stærkstrømsbekendtgørelsen og efter den 1. juli 2017 Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg samt Arbejdsmiljøloven.

Læs mere

sep okt nov dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug
24

Få styr på din måleteori og fjernaflæste måleres funktionalitet. På dette kursus får du en gennemgang af den grundlæggende teori og teknik, der ligger bag måle- og målerteknik for el-energi.

Læs mere

sep okt nov dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug
27

Kurset er til dig, der arbejder som mester, assistent eller montør, og er beskæftiget med eftersyn og vedligehold af 0,4-20 kV elforsyningsanlæg omfattende netstationer, kabelskabe, højspændingskabler og lavspændingskabler.

Læs mere

sep okt nov dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug
1