Arbejder du med kabelsøgning og -fejllokalisering? Vi har et kursus til dig – både som ny eller øvet kabelfejlfinder – som fokuserer på anvendelsen af kabelsøgeren til kabelsøgning og -fejllokalisering på uskærmede stikledninger, forsyningskabler og kabler i gadebelysning. Den viden, du får opbygget på kurset, kan også bruges til at finde kappefejl på mellemspændings PEX kabler.

Læs mere

maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2018 feb mar apr
16 5

Er din el-tekniske viden god nok til, at du kan udvikle dig som montør i elforsyningen? På dette kursus får du et dybere kendskab til el-forsyningsnettets opbygning og de dertilhørende transformerstationer og jordingsanlæg.

Læs mere

maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2018 feb mar apr
29

Projekterer og udfører du elektriske installationer for erhvervslivet?

Læs mere

maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2018 feb mar apr
19

Få styr på din måleteori og fjernaflæste måleres funktionalitet. På dette kursus får du en gennemgang af den grundlæggende teori og teknik, der ligger bag måle- og målerteknik for el-energi.

Læs mere

maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2018 feb mar apr
30

Sikre elanlæg i det offentlige rum. Transformerstationer, kabelskabe, kabler og andre elanlæg i det offentlige rum skal sikres, så personer ikke kommer til skade.

Læs mere

maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2018 feb mar apr
6