Butik

Hent og køb materiale i Dansk Energis butik

Varenr. Titel Kategori Pris Køb
KR10 Jording og isolationsovervågning af jævnspændingsanlæg i transformerstationer Komite rapporter DKK 700,00 Læg i kurv
KR101 Nettilslutning af decentrale produktionsanlæg med synkrongeneratorer Komite rapporter DKK 700,00 Læg i kurv
KR102 Stationskontrolanlæg til 60/10 kV stationer Komite rapporter DKK 800,00 Læg i kurv
KR103 Udstyr til måling og registrering af spændingskvalitet Komite rapporter DKK 800,00 Læg i kurv
KR104 Måling og beregning af flickerniveau i lav- og mellemspændingsnet Komite rapporter DKK 700,00 Læg i kurv
KR105 Bestemmelse af belastninger på 10 - 20 kV udføringer med decentral produktion Komite rapporter DKK 700,00 Læg i kurv
KR106 Bedømmelsessystem for systematisk vedligeholdelse af 10 kV stationer og kabelnet Komite rapporter DKK 800,00 Læg i kurv
KR107 Drift, eftersyn og vedligehold af stationsbatterier med tilhørende udstyr Komite rapporter DKK 700,00 Læg i kurv
KR108 TETRA til radiokommunikation i el- og energiselskaber Komite rapporter DKK 700,00 Læg i kurv
KR109 Driftscentraler til netkontrol. "Nye funktioner & anvendelsesmuligheder" Komite rapporter DKK 1000,00 Læg i kurv
kr110 Vejledning i tilslutning af overtonegenererende belastninger Komite rapporter DKK 800,00 Læg i kurv
KR111 Tilslutning af vindmøller til lav- og mellemspændingsnet Komite rapporter DKK 800,00 Læg i kurv
KR111E Connection of Wind Turbines to Low and Medium Voltage Networks Komite rapporter DKK 2000,00 Læg i kurv
KR113 Leveringssikkerhed i elforsyningsnet, 1. Udgave Komite rapporter DKK 800,00 Læg i kurv
KR114 Egenforsyning i stationsanlæg Komite rapporter DKK 700,00 Læg i kurv
KR15 Radio-/TV-forstyrrelser fra højspændingsanlæg Komite rapporter DKK 700,00 Læg i kurv
KR16 50-60 kV stationsanlæg Komite rapporter DKK 800,00 Læg i kurv
KR17I Rapport fra arbejdsgruppen vedr. hængekabler Komite rapporter DKK 700,00 Læg i kurv
KR17II Retningslinier vedr. bygning af hængekabelanlæg Komite rapporter DKK 700,00 Læg i kurv
KR18 10-20 kV fordelingsanlæg til 50-60 kV hovedstationer Komite rapporter DKK 800,00 Læg i kurv