Forskning

iPower

Projektet iPower udvikler og demonstrerer intelligent styring af fleksible forbrugsenheder i husholdninger og industrien, og viser hvordan det kan skabe nye fleksibilitetsydelser til elsystemet og især distributionsnettet. Dermed er man forberedt på et elsystem, og ikke mindst et distributionsnet med en langt højere grad af varierende elproduktion fra vind og sol. Projektets resultater skal hjælpe med at indfri potentialet for danske virksomheder for udvikling og produktion af intelligente decentrale elforbrugs- og produktionsenheder og styrings – og kontrolværktøjer.

Den strategiske platform, iPower, blev i 2011 skabt for at konsolidere universiteternes og industriens innovations- og forskningsindsats inden for intelligent styring af decentralt elforbrug. Partnerkredsen har både volumen og bredde til at udvikle og demonstrere løsninger, der dækker alle kritiske aspekter af intelligente energisystemer med fleksibelt elforbrug og sikrer resultaternes forankring i sektoren.

iPower udvikler værktøjer til intelligent styring af decentrale elforbrugs- og produktionsenheder samt værktøjer til aggregeret styring af tusindvis af fleksible forbrugsenheder. Metoder til identifikation af brugerbehov og -accept af fleksibelt elforbrug bliver testet i praksis.

Sideløbende med det tekniske udviklingsarbejde, undersøges hele værdikæden i et fremtidigt energisystem, med langt mere intelligent styring. Det betyder, at der også bliver analyseret og udviklet på markeder, fleksible forbrugsteknologier, forbrugeradfærd og økonomiske aspekter.

I iPower udvikles og afprøves en markedsplatform (FLECH) til håndtering af transaktionen af fleksibilitetsydelser fra mellem netselskab og en kommercielle aggregatorer samt koordination med transmissionsnettets systemydelser.

Dansk Energi er ansvarlig for to arbejdspakker, WP3 (Kontrol af distributionsnettet) og WP5 (samfundsøkonomi og investeringer), i iPower projektet.
I WP3 analyseres bl.a. netselskabernes muligheder for  håndtering af flaskehalse og spændingskvalitet i distributionsnettet.  Dette er traditionelt blevet løst ved netforstærkninger, men i iPower projektet udvikles der et helt nyt marked til håndtering af disse udfordringer. Der er blandt andet udviklet kontrol algoritmer til styring af enheder i nettet samt adskillige markedsbaseret serviceydelser.

I WP5 er fokus at vurdere økonomisk værdi af fleksibelt elforbrug i husstande og industrier, bl.a. husstandsvarmepumper og industrielle køleprocesser i supermarkeder og bygninger. Der inddrages erfaringer fra demonstration af teknologierne i iPower projektet til at opbygge business cases, der kan fremme udviklingen af fleksibelt elforbrug. Der analyseres desuden, hvordan fleksibilitetsydelser kan indpasses på eksisterende og nye elmarkeder.

Projektdata:

Periode: 2011 - 2016

Projektbudget: 120,86 mio. kroner (støttet af SPIR - Strategic Platforms for Innovation and Research)

Projektansvarlig: DTU

Arbejdet i iPower er organiseret i 6 fokusområder (Ansvarlig partner):

WP1:
Fleksible løsninger i husholdninger (Teknologisk Institut)
WP2:
Fleksible løsninger i industrien (DTU)
WP3:
Kontrol af distributionsnettet (Dansk Energi – DEFU)
WP4:
Kontrol og markeder (Dong Energy)
WP5:
Samfundsøkonomi og investeringer (Dansk Energi – Analyseafdelingen)
WP6:
Forbrugeradfærd (Teknologisk Institut)

Relaterede links