Forskning

PV and storage

Solceller og energilagre bliver stadigt mere konkurrencedygtige på grund af de støt faldende priser. Men udviklingen er gået så stærkt, at flere væsentlige problemstillinger stadigt er uafklarede. Projektet har derfor til formål at evaluere og forbedre teknologien, samtidig vil det undersøge teknologiens effekt på netselskaber og elhandlere.

For nylig har en markedsrapport fra Energinet forudset, at markedet hurtigt vil tage disse to teknologier til sig. Leverandører har banet vejen med at lancere en vifte af batteriprodukter, især rettet mod private husstande. Men udviklingen er gået så stærkt, at flere væsentlige problemstillinger stadigt er uafklarede. De tekniske forskrifter til batterilagre er ikke færdigskrevet endnu, og deres påvirkning på netselskabers og elhandleres forretninger er også ukendte. I løbet af dette projekt vil vi undersøge effekten af solceller og energilagre fra en teknisk og økonomisk vinkel for både netselskaber og elhandlere. Derudover vil kommunikationen og effektiviteten mellem systemerne blive udbygget for at forbedre markedsværdien.

Konsekvenserne af forskellige tariferingsmodeller for den optimale drift af batterier og for netselskabernes indtjening vil blive undersøgt. Derudover vil netdimensioneringsværktøjet ”Netpro” blive opdateret for at inkludere belastningsprofiler for batterier.

Projektkonsortiet består af Danmarks Tekniske Universitet (projektleder), Aalborg Universitet, Dansk Energi, Design Flux Technologies og Laundry Logics.

Nøgletal:
Periode: 2017 – 2019
Budget: 10,4 m. kr.