Forskning

Optimal spændingsregulering i mellemspændingsnettet

Der kommer stadig mere decentraliseret produktion i det danske distributionsnet. Det fører til et øget pres på kapaciteten i mellemspændingsnettet, der med denne overgang både skal transmittere og distribuere. Med intelligent styring af online tap-changere, der allerede sidder på de fleste 60/10 kV-transformerstationer i Denmark, kan man skabe en bedre udnyttelse af 10 kV-nettet og dermed udskyde investeringer.

I samarbejde med et netselskab fra Danmark, et universitet fra Finland og en leverandør fra Sverige vil DEFU udvikle bl.a. state estimation, forecasting og power control-algoritmer til at overvåge og styre spændingen i 10 kV-mellemspændingsnettet.

Algoritmerne skal kunne forudse spændingsprofilen over det tilhørende 10 kV-net og dermed styre online tap-changeren. Intelligent styring af online tap-changeren vil kunne øge kapaciteten i distributionsnettet og dermed udskyde de store investeringer, der forventes at komme med overgangen til decentral elproduktion. Projektet er unikt, idet det er eksisterende hardware, hvilket gør, at man ikke behøver at lave store reinvesteringer for at realisere ønsket om at udnytte mellemspændingsnettet optimalt.

Projektet starter primo juni 2017 og skal køre over 2 år. Projektet vil blive demonstreret i RAH Net A/S' område i en 60/10 kV-transformerstation.

Projektpartnere
Tampere University of Technology, Finland
Dansk Energi, Denmark
Dansk DSO i midt-Jylland, Ringkøbing Denmark
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Sverige

Projektdata
Periode:   01/06/2017 – 30/06/2019
Projektbudget:  5.941.500 DKK
Projektansvarlig:  Dansk Energi
Dansk Energi kontakt:  Marie Faber Frølich og Zaid Al-Jassim