Spar kommune

KL og Dansk Energi har i samarbejde udviklet fire foldere, som skal hjælpe kommunerne på vej med energibesparelser og være med til at understøtte KL´s aftale med regeringen om realisering af energibesparelser i kommunerne.

KL og Dansk Energi har i samarbejde udviklet fire foldere, som skal hjælpe kommunerne på vej med energibesparelser og være med til at understøtte KL´s aftale med regeringen om realisering af energibesparelser i kommunerne.

Inspirationsfolderne giver eksempler på, hvordan kommuner kan gennemføre vellykkede energibesparelsesprojekter og omhandler:

1. Indkøb - en formuleret indkøbspolitik kan gøre en synlig forskel
2. Investeringer gennem interne puljer, der betaler sig selv hjem
3. Adfærd gennem systematisk energiledelse giver gevinst
4. Organisering og planlægning

Energieffektive indkøb  er en sikker vej til et lavere energiforbrug i kommunerne – men også til økonomiske besparelser. Derfor er det ikke bare godt for økonomien – det er også sund fornuft. Hvert år køber kommunerne produkter og tjenesteydelser for meget store beløb. Derfor er det oplagt, at kommunerne overvejer, hvordan de gennem deres indkøb, kan nedsætte energiforbruget.

Energieffektive investeringer, hvor der ikke en skal en krone op af lommen. Sådan kan investeringer i kommunens energibesparelser foretages. Eller kommunen kan starte med en minimal investering i en intern pulje eller lån, der betaler sig selv til at starte med og på få år giver millionoverskud til kommunen.

Energieffektiv adfærd gennem systematisk energiledelse og realisering af rentable projekter er den sikre vej til energibesparelser. Når mange mennesker gør tingene anderledes, giver det en stor effekt. Og det er egentlig ikke svært. Når først én har taget ideen til sig, griber gode vaner hurtigt om sig. Derfor handler det om at informere, engagere og følge op for at få synlige resultater.

Energieffektiv organisering og planlægning skal være tydelig og klar, der giver bonus i budgettet. Marker indsatsen politisk og opret en utvetydig organisation, der er i stand til at opfylde målet. Så hersker der ikke tvivl noget sted i kommunen om det politiske mål for energibesparelserne og midlerne til at nå det.

En kompetent og beslutningsdygtig energistyregruppe, der samler trådene i form af faglig viden fra top til bund, og økonomisk beslutningskraft på tværs af forvaltningerne er et rigtig godt sted at starte. Det er opskriften!

KL og Dansk Energi har i samarbejde udarbejdet en række inspirationsfoldere om energieffektivitet til inspiration for kommunerne. Alle kan down loades her.

Se mere på www.energiguiden.dk, hvor der er yderligere energispare råd og information til kommuner.

Relaterede links