IndblikBerlin Parlament

Tysk grænsebom skader samfundsøkonomien

Det svenske energitilsyn, Energimarknadsinspektionen (EI), udgav i juni rapporten ’Overføringsbegrænsninger mellem Norden og Tyskland’. Den er en analyse af de massive begrænsninger, der er på udlandsforbindelserne fra især Jylland til Tyskland og Sverige til Tyskland.

EI konkluderer, at de nordiske lande har betydelige samfundsøkonomiske tab som følge af den tyske grænsebom. EI går endda så langt som til at sige, at eftersom tyske producenter har gavn af begrænsningerne på bekostning af producenter i andre lande, strider begrænsningerne mod EU’s ambitioner om et indre marked.

Rapporten sammenfatter, at der findes en klar korrelation mellem den nordtyske vindproduktion og begrænsningen på forbindelsen fra Jylland til Tyskland. Det vil sige, at jo mere vindmøllerne i det nordlige Tyskland producerer, jo mere begrænses eksportvejen fra Jylland til Tyskland. Derudover beregnes samfundsøkonomien af begrænsningernes betydning for Danmark, Tyskland, Sverige og Norge som summen af forbrugeroverskud, producentoverskud og flaskehalsindtægter.

Læs mere i Indblik: Tysk grænsebom skader samfundsøkonomien (Vedhæftet).