Giv energien videre

Der er store perspektiver i udbygning af fjernkøling, der kan bidrage til at skabe et fremtidigt eksporteventyr. Det mener Dansk Energi, HOFOR og Frederiksberg Forsyning. En forudsætning for succes er, at området fortsat reguleres som et kommercielt forretningsområde, konkluderer en ny rapport.

Strømmen er slukket på den sidste 10 kV-luftledning hos Jysk Energi, der har investeret cirka 700 mio. kr. i kabellægning for at styrke leveringssikkerheden til erhvervsliv, familier og turister. Lemvigs borgmester roser selskabet for at udvikle i stedet for at afvikle.

Regeringens finanslovsforslag lægger op til et løft af energiforskningen i Danmark. Godt udgangspunkt, lyder det fra Dansk Energi, der håber på at forligskredsen om forskningsreserven deler det høje ambitionsniveau.

Regeringen fremhæver elforsyning og hospitaler som helt centrale samfundsfunktioner, som skal sikres så godt som muligt med en indsats, der involverer 13 ministerier og private aktører.

Energibranchen kan være sårbar overfor cyberangreb, så flere initiativer skal opbygge et bolværk mod spionage, afpresning og terror. Elnetselskaber, kraftværker og balanceansvarlige virksomheder skal leve op til nye skærpede krav allerede fra den 1. oktober 2017.