Giv energien videre

I 2020 vil 40 procent af vores energiforbrug være dækket af vedvarende energi. Det tal dækker over et forbrug af vedvarende energi på hele 70 procent i husholdningerne og kun 5 procent i transportsektoren.

Nedlukning af udlandsforbindelser sendte onsdag elprisen i det vestdanske marked mod nul fra middag til midnat.

Danmark er internationalt kendt for at være lykkedes med at afkoble den økonomiske vækst fra CO2-udledningen. Denne tendens til vækst uden merudledning er blevet endnu stærkere i den nye energistatistik fra Energistyrelsen.

Det var et stykke ”energipolitisk danmarkshistorie”, da et bredt politisk flertal for fem år siden kunne udstikke rammerne for Danmarks energisystem frem mod 2020 – og vise retningen helt frem mod 2050. Siden er vi kommet langt mod målet, men særligt ét område halter, mener Dansk Energi.

Hvordan ser fremtidens energi ud uden nye tiltag? Andelen af vedvarende energi vil falde, CO2-udledningen vil stige, og vi er langt fra at nå klimamålene. Sådan lyder det fra chefkonsulent i Dansk Energi Torsten Hasforth, der har set på den fremskrivning af Danmarks energiforbrug, energiproduktion og udledninger af drivhusgasser frem mod 2030, som Energistyrelsen udgav mandag. Se fem konsekvenser af en energipolitik uden nye initiativer og aftaler.