Giv energien videre

Regeringen fremhæver elforsyning og hospitaler som helt centrale samfundsfunktioner, som skal sikres så godt som muligt med en indsats, der involverer 13 ministerier og private aktører.

Energibranchen kan være sårbar overfor cyberangreb, så flere initiativer skal opbygge et bolværk mod spionage, afpresning og terror. Elnetselskaber, kraftværker og balanceansvarlige virksomheder skal leve op til nye skærpede krav allerede fra den 1. oktober 2017.

Også energi- og forsyningsselskaber begynder at forsikre sig mod økonomiske tab som følge af cyberangreb.

NRGi Net er i fuld gang med at etablere avanceret strømforsyning til Danmarks største hospitalsbyggeri. Alle centrale komponenter bliver doblet op, for det er et spørgsmål om liv eller død, hvis Det Nye Universitetshospital i Aarhus bliver ramt af blackout.

Data fra elselskabernes fejl- og afbrudsstatistik ELFAS hjælper Dinel til at effektivisere den daglige drift og skal bruges til certificeret Asset Management.